Woongroep Castellum

    

Heeft U belangstelling voor onze Woongroep?   

Om in aanmerking te kunnen komen voor een appartement binnen Woongroep Castellum, dient u te voldoen aan de volgende            criteria: U bent 55 jaar en niet ouder dan 69 jaar en kiest bewust voor wonen in een woongroep. Het zou fijn zijn om meer ´jongere ouderen´ als medebewoners te mogen ontvangen.

Het appartement valt onder de categorie "sociale huurwoning" en wordt aangeboden via WoningNet Regio Eemvallei, waar U als woningzoekende dient te zijn ingeschreven. De appartementen zijn in beheer van en worden verhuurd door de Alliantie Amersfoort.

Voldoet u aan de genoemde criteria, neem dan contact op met een van onze contactpersonen. Het telefoonnummer en e-mailadres staat op de contact pagina. Zij zullen u uitnodigen voor een gesprek en meer vertellen over de woongroep en laten u het gebouw en een appartement zien.

De kennismakingsprocedure is als volgt:

Na het eerste gesprek, als het wederzijds bevalt, zien we u graag regelmatig op de koffie of een andere activiteit waarvoor u wordt uitgenodigd. U bent dan ´belangstellende´. Na verloop van tijd stellen we U de vraag ´Zien we het zitten met elkaar?´Als het antwoord wederzijds positief is, wordt u aspirantlid van de Vereniging Woongroep Castellum. Het zijn de bewoners die u kiezen als aspirantlid via schriftelijke stemming. Bent u gekozen als aspirant lid dan betaalt u € 25 inschrijfgeld. Dan na 6 maanden, waarin u regelmatig bij de Woongroep bent geweest is er nog een moment dat we voor elkaar kiezen. Ook dan eerst aan u de vraag of u door wilt, dan aan de bewoners die stemmen of u kandidaat voor een woning wordt. U komt dan op de wachtlijst voor een vrijkomend appartement. U bent dan kandidaat-lid en betaalt € 40 per jaar als bijdrage in de verenigingskosten. Krijgt U een appartement aangeboden dan verrekenen we dit bedrag met de jaarlijkse contributie van € 85. 

Maak simpel je website Eigen site maken